Background Image
logo lizaslane color

Laatste nieuws

Kittens van Evie en Bennet geboren

Op 7 mei 2019 zijn Evie la Grandeur en NW GIC Mr Bennet Pepe Le Pu ouders van 1 zoon en 2 dochters geworden.

De bevalling was zwaar voor onze Evie en daarom hebben we besloten om haar te laten castreren.

Met moeder en kittens gaat het heel goed. Alle kittens zijn gereserveerd.